Centre de Jardineria

Bactur 2X WP 10g

5,00

Esgotat

Insecticida per ingestió. Unes hores després d’haver-ho ingerit les erugues deixen de menjar i el dany a la planta cessa; la mortalitat completa s’observa als 3-5 dies de l’aplicació. No té efecte sobre ous, nimfes i adults. No resulta perillós per a l’home ni per a la fauna terrestre o aqüícola. No és tòxic per insectes predadors, paràsits i altres insectes beneficiosos com les abelles o borinots pol·linitzadors.

Esgotat

Descripció

32 % Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki

Inscrit al Registrel Oficial de Productes fitosanitaris sota el núm. ES-19856

Compartir aquest producte