Centre de Jardineria

Adobs i productes químics

Categoria de Productes
Marques

Les plantes, com les persones, són éssers vius que necessiten nutrients per desenvolupar-se correctament. Els més importants són el nitrogen, el fòsfor i el potassi; entre d’altres. A més a més, també es posen malaltes degut a virus i bacteris, i es poden veure molt afectades per fongs i insectes. Conseqüentment, al llarg de la seva vida necessiten l’aportació de fertilitzants, i ser tractades amb insecticides, fungicides, acaricides, herbicides (quan volem evitar males herbes al seu voltant), o d’altres plagues i malalties.