Plantes

Categoria de Productes
Marques

Les plantes són éssers vius que produeixen el seu propi aliment mitjançant el procés de la fotosíntesi. Capten l’energia de la llum del sol a través de la clorofil·la i converteixen el diòxid de carboni i l’aigua en sucres que utilitzen com a font d’energia. Tenen arrel, tija o tronc, fulles i flors. El ventall és immens.